Allt fler arbetsgivare har svårt att rekrytera rätt personal. Under senare år har många nya människor berikat vårt land. Alla med en vilja att så snart som möjligt komma in på den svenska arbetsmarknaden och etablera sig här.

Olikheterna mellan de länder de kommer från och Sverige, i form av utbildning, kultur och språk kan många gånger vara en utmaning både för arbetsgivare och arbetstagare.

UBEC, Chansen och Entry Hub arbetar för att ta vara på de möjligheter som dessa nya människor tillför vår arbetsmarknad. Vi fokuserar på att underlätta för alla parter så att olikheterna blir till styrkor istället för hinder.

Vi kan hjälpa dig med allt från kompetensmatchning, rekrytering, introduktion, brobyggare i språk och kultur, anställningsstöd, utbildning etc.

Kom så får vi berätta mer!

Datum: 21 februari 2018
Tid: 11.30 – 13.00, lunch ingår
Plats: Ridvägen 5 (Studiefrämjandet)

Anmäl dig här

Arrangeras i samarbete med:
                           
         

       

Facebook