Här kommer nästa chans till er som inte hade möjlighet vid förra tillfället att förkovra er inom offentlig upphandling. Efter förra utbildningsinsatsen så har många positiva synpunkter inkommit så att vi har beslutat att köra några omgångar till med start enligt nedan.

Det landar en anbudsförfrågan i din postlåda som gör att du tänder på alla cylindrar och du bestämmer dig för att just du ska vinna den här upphandlingen. Du känner dig upprymd och full av tillförsikt och startar arbetet med att utforma anbudet.
Du är övertygad om att du har det vinnande konceptet.

Arbetet med anbudet går enligt planerna, men efter hand kommer oron och tvivlen smygande. Har jag förstått anbudsförfrågan? Svarar jag på rätt saker som verkligen har betydelse i utvärderingen? Uppfyller mitt anbud alla skall-krav? Får man ställa frågor till den upphandlande enheten? Ska jag skriva mycket eller lite text? Hur ser jag till att eliminera formella fel som riskerar att diskvalificera mig från hela anbudet? Finns det någonting i LOU (Lagen om offentlig upphandling) som jag kan ha fördel av att veta? Kommer jag att bli klar i tid? Vad gör jag om vi förlorar?

Offentliga myndigheter köper varor och tjänster för mångmiljonbelopp varje år. Därför vill vi, för att ge er ökade kunskap och möjlighet att lämna anbud på offentliga upphandlingar, bjuda in er till en information, utbildning.

Utbildningsansvarig: Lorentz Karlsson, LokaKonsult AB.
Tid: Torsdag 2017-10-12 Kl. 18.00–21.00
Plats: Hotell Aurum
Anmälan: lars.forssell@foretagarna.se | 070-560 28 75

När ni anmäler er svara på:
Vad är svårt med LOU, är utvärderingsmodeller svåra, är det för många dokument, är det svårt att nå kontakt med upphandlarna, är det för ofta lägsta pris, är det för få kriterier om närservice där det skulle vara befogat med närservice, eller andra frågeställningar som ni har.

Program

18.00–19.30 Kort om LOU med bl.a. tröskelvärden, CPV-koder, upphandlingsformer, utvärderingsformer etc.
19.30 Fika
20.00 Visning av upphandlingsverktyget e-avrop.
20.30 Tips och idéer från gäst med LOU erfarenhet av anbudsgivning.
21.00 Avslut

Arrangeras i samarbete med:
 

Facebook