Västerbottens Handelskammare arrangerar

 Måndag 11 september 2017
           08.30 – 17.00

Plats: Umeå, lokal Väven/P5
Kostnad:
750 SEK ( 20 % rabatt för Handelskammarens och Sveriges Åkeriföretags medlemmar ).
Anmälan gör du här

Sista anmälningsdag: 25 augusti

Seminariet Logistikregion Arctic
Norra periferins globala attraktionskraft

 Framtidens klimatsmarta transport- och logistikstruktur utifrån
Infrastrukturens – Transportutbudets – Varuägarnas perspektiv

Anföranden – mingel med utställare – Middag

Med bland annat
  • Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan AB, tidigare statssekreterare till förra infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd
  • Regionala och nationella infrastrukturföreträdare
  • Regionala, nationella och internationella transportaktörer och deras organisationer
  • Pilotcase ”Sidenvägen – One Belt – One road”
  • Västsvenska Handelskammaren
  • Varuägare inom olika marknadssegment
  • Paneldebatt
  • Fördrink och middag

Ytterligare information lämnas av
lars.kohler@consultor.se
eller +46 70-554 51 80

Utställare

Inbjudan.

Arrangeras i samarbete med:

                  

          

 

 

Facebook