“Vilja, våga, växa genom internationalisering”

31 maj, kl. 16.30­?17.30. Mötesplats Lycksele, Hotell Lappland

Bakgrund:
Världen ligger framför oss men av olika skäl kan det vara svårt att ta steget ut på den internationella marknaden; det kan handla om mod och attityder eller kanske svårigheter att hitta rätt stöd och rådgivning?
Regionalt exportcentra är regeringens digitala satsning för att förenkla företagens väg ut på marknaden oavsett var i landet man finns. Regionalt exportcentra har bjudit in två företag i Västerbotten, Codemill och Umlax, som har gjort “internationaliseringsresan”? välkomna att lyssna till dem och träffa
aktörerna inom Regionalt exportcentra.

Anmälan till seminariet:
www.motesplatslycksele.se

För mer information:
Aurora Pelli, Region Västerbotten
070-­?6115777,
aurora.pelli@regionvasterbotten.se


Program:

 

16.30
Inledning Regionalt Exportcentra- vad är det?
Presentation av aktörerna som ingår i arbetet.
Aurora Pelli, Region Västerbotten

16.40 Exportutvecklingen i Sverige och Västerbotten
Katharina Saalo, Business Sweden Västerbotten

16.50 Att växa genom internationalisering
Rickard Lönneborg, VD Codemill AB
Anna-­?Carin Jonsson, VD Umlax AB

17.25 Avslutande sammanfattning
Aurora Pelli, Region Västerbotten

Facebook