Peter Forssell lämnar i maj 2017 uppdraget i Västerbottens Handelskammare. Peter anställdes sommaren 2014 och har på ett aktivt och engagerat sätt arbetat med att utveckla verksamheten. Ett arbete som bland annat givit Handelskammaren en ny ekonomisk plattform och tydliggjort Handelskammarens uppdrag. Peter lämnar uppdraget för nya stimulerande uppdrag och i fullt samförstånd med Styrelsen.

Vi tackar Peter för alla hans goda insatser och önskar honom lycka till.

På uppdrag av Styrelsen i Västerbottens Handelskammare,

Anders Nilsson
Styrelseordförande

Facebook