Internationalisering –  ett av våra fokusområden. Vi arbetar för ökad export från Västerbotten. Det gör vi genom att genomföra kompetenshöjande åtgärder, stämpling av handelsdokument och information.

Vi genomför seminariedagar, håller utbildning och liknande. Vi arbetar för att förmedla befintlig exportkunskap till företag, på egen hand eller i samarbete med andra aktörer. Vi jobbar också hårt med att följa med i trender, inspirera och skapa framtidstro för export. Vi vill också öka utbytet med utländska handelskamrar.

 

Facebook