Mission: Vad är Handelskammarens uppdrag?

Vi ska vara en samlad kraft för internationell tillväxt på goda villkor och bidra till en bättre uthållig tillväxt för företag i Västerbotten!

Vision: Vad vill Handelskammaren uppnå?

Handelskammaren ska vara den självklara företrädaren för företag i Västerbotten. Vi ska vara en naturlig samverkans partner både för våra medlemmar och övriga aktörer.

Facebook