Förmiddagsseminarium den 15 februari kl 10.00 – 12.00 på Skellefteå Stadshotell

Den 30 november 2016 presenterades utredningsförslaget om en ny svensk skatt på flygresor. Fram till den 1 mars 2017 är förslaget ute på remiss. Tills dess har alla som vill möjlighet att lämna sina synpunkter.

Onsdagen den 15 februari välkomnar Svenskt Flyg och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten dig till ett remisseminarium om flygskatten. Under seminariet kommer utredningens förslag att belysas ur flera olika perspektiv, från klimat till tillgänglighet och konkurrenskraft. Vilka konsekvenser får en nationell flygskatt? Hur flyger vi hållbart? Vad kan vi lära oss av andra EU-länder?

Niklas Nordström (ordförande Svenskt flyg), Anna Wilsson (VD Svenskt flyg), Peter Forssell (Västerbottens Handelskammare), Robert Lindberg (Skellefteå Airport) m.fl.

Seminariet är ett utmärkt tillfälle att samla argumenten till remissvaren på utredningsförslaget. Är det dags för ett Norrlandsuppror?

Anmälan görs via denna länk senast den 13 februari.

Läs utredningsförslaget här.

Kom! Ditt deltagande är viktigt!

Seminariet är ett samarbete mellan:

                 

Facebook