Mission och vision

Mission: Vad är Handelskammarens uppdrag? Vi ska vara en samlad kraft för internationell tillväxt på goda villkor och bidra till en bättre uthållig tillväxt för företag i Västerbotten! Vision: Vad vill Handelskammaren uppnå? Handelskammaren ska vara den självklara...

Om Internationalisering

Internationalisering –  ett av våra fokusområden. Vi arbetar för ökad export från Västerbotten. Det gör vi genom att genomföra kompetenshöjande åtgärder, stämpling av handelsdokument och information. Vi genomför seminariedagar, håller utbildning och liknande. Vi...

Event/seminarier

Varje år anordnar vi flera seminarier och deltar i olika event med sikte på internationalisering. Vi arrangerar till exempel Stora Industridagen som har olika tema varje år och ibland är temat mer riktat mot internationalisering. Vi har också Stora Exportdagen som vi...

Remisseminarium om flygskatten – nu är det bråttom

  Förmiddagsseminarium den 15 februari kl 10.00 – 12.00 på Skellefteå Stadshotell Den 30 november 2016 presenterades utredningsförslaget om en ny svensk skatt på flygresor. Fram till den 1 mars 2017 är förslaget ute på remiss. Tills dess har alla som vill...