Regeringen satsar 226 miljoner för att svenska företag ska kunna ta större marknadsandelar och öka exportintäkterna. En nödvändig och bra satsning, men effekterna av satsningen kommer av sig när det står klart att Staten planerar att införa en kilometerskatt för transporten av våra varor. Den skatten kommer att kosta företagen/konsumenterna cirka fyra miljarder per år och få förödande konsekvenser för vår basindustri.

Datum: 26 januari 2017
Tid: 13.00 – 17.15
Plats: Grand Hotell, Stockholm
Lokal: Scholanderska rummet

Anmälan sker här
(Skriv som kommentar om ni avser att delta på middagen)

Vi har bokat bord på Verandan/ Västerbottensbuffén.
Gör anmälan till middagen samtidigt som anmälan till seminariet.
Middag sker till självkostnadspris:
565 kronor/person.

Program för seminariet:

13.00     Välkommen
Peter Forsséll, VD Västerbottens Handelskammare
Moderator: Anders Karlsson, Transportnet

13.10     Vägslitageskattens arbete tills dags dato
Vilhelm Andersson, Särskild utredare, Vägslitageskattekommittén

13.40     Hur ser det ut för Västerbotten samt Norrbottens näringsliv?
– Skog / verkstad / livsmedel –
Per Lärkeryd, VD Norra Skogsägarna
Anders Fredriksson, VD Norrmejerier
Robert Forsberg, Norrbottens Handelskammares Logistikråd presenterar dess utredning

14.40     Kaffe

15.00     Klimatsmarta transporter
– Fem företagsinitiativ med påverkan på Västerbotten
Ulf Bergström, Samverkan f d  Sultzer AB/Olofsfors AB
Annika Löfgren, Platschef Jysk
Claes Johansson, VD NNAB
Thord Sandahl, Koncernchef Sandahlsbolagen
Johnny Holmgren, Terminalchef NLC Storuman
Roger Blom, VD Ernst Express AB, ”Ellastbilsprojektet”

16.40     Paneldebatt
– Politikens åtgärder för flera klimatsmarta transporter
Västerbottens riksdagspolitiker och näringslivet

17.15     Avslutning

Välkomna!
Peter Forsséll, VD Västerbottens Handelskammare
Lars Köhler, Ordförande Handelskammarens Trafikutskott

Facebook