Syftet med Arbetsmarknadskunskap i skolan är att organisera och systematisera arbetet med att inspirera ungdomar till framtidens jobb och större möjligheter i arbetslivet, att visa var jobben finns och vilka kompetensnivåer och branschinriktningar som efterfrågas av arbetsgivarna. Detta genomförs tillsammans med arbetsgivare i Umeåregionen för att säkra kompetensförsörjningen i Umeåregionen och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Arbetet förväntas leda till att ungdomar gör mer aktiva och medvetna val till gymnasiet, mot vidare studier eller arbete, och att arbetsgivare på sikt får lättare att rekrytera.

Välkommen till ett informationsmöte den 12 januari, kl 12.00
Plats: Leia Företagshotell, Storgatan 43, 1 tr, Umeå
Anmälan gör du här

Vi bjuder på lunch till de som anmält sig!

Läs mer: arbetsmarknadskunskap-i-skolan

Facebook