Ett av våra viktigaste fokusområden är kompetensförsörjning. Det är nödvändigt för överlevnaden för alla våra medlemsföretag att de kan få tag på den kompetens de behöver. Därför jobbar vi med kompetensförsörjning på flera nivåer. Vi ser självklart till att hjälpa till med utbildning och kunskap inom vårt eget expertområde handelsdokument, men vi arrangerar också andra utbildningar som våra medlemsföretag känner att de har behov av. Det kan vara internationell försäljning eller e-handel på export för att ge några exempel.

Vi arbetar också aktivt för att höja intresset för yrken inom till exempel teknik och naturvetenskap. Vi har därför engagerat oss i Exploratoriet som är Skellefteås Science Center. Vi har andra liknande engagemang när behov uppstår runt omkring i vårt län.

En enkel insats för kompetenshöjande åtgärder är att möta andra i liknande situation och där arbetar vi genom att skapa olika typer av nätverk som syftar till att sprida kompetens och erfarenheter mellan medlemsföretagen. Vi arrangera också seminarier och utbildningar av den anledningen.

Facebook