Datum: 6-7 december
Anmäl dig här senaste den 18 november (skriv som kommentar om du vill gå 1 eller 2 dagar)
Plats: Skellefteå (lokal meddelas senare)

Kursavgift för 1 dag: 5.200:- (exkl.moms)
Kursavgift för 2 dagar: 10.000:- (exkl.moms)
I priset ingår kursdokumentation, lunch & fika

Nya ISO 14001:2015, 1 dag.
Kursen går igenom de viktigaste ändringarna och vi ger er verktyg samt övar på hur ni kan hantera ändringarna i praktiken.

Kursen ger dig:
Kursen ger kunskaper om hur ni kan utveckla ert nuvarande ledningssystem för att uppfylla de nya kraven i standarden. Ni får en genomgång av förändringarna och förslag på metoder och verktyg för att införliva de nya kraven i praktiken.

Målgrupp:
Kursen riktar sig till dig som ansvarar för drift och utveckling av miljöledningssystem. Kursen är aktuell för dig som arbetar som t.ex. miljösamordnare, miljöansvarig, miljöchef mm. och vill ha fördjupade kunskaper om hur den nya standarden påverkar er verksamhet.

Ur kursens innehåll:

 • Hur man integrerar miljöfrågorna i det strategiska arbetet
 • Involvering av intressenter
 • Metoder för bedömning av risker och möjligheter
 • Hur man kan tillämpa livscykelperspektivet i miljöarbetet
 • Hur man etablerar kontroll och styrning av värdekedjan

 

Nya ISO 9001:2015, 1 dag

För dig som har grundläggande kunskaper om ISO 9001 kan vi erbjuda en möjlighet att vara väl förbered när den nya utgåvan av ISO 9001:2015 nu efter hand ska införas. Kursen går igenom de viktigaste ändringarna och vi ger er verktyg samt övar på hur ni kan hantera ändringarna i praktiken.

Kursen ger dig:
Kursen ger kunskaper om hur ni kan utveckla ert nuvarande ledningssystem för att uppfylla de nya kraven i standarden. Ni får en genomgång av förändringarna och förslag på metoder och verktyg för att införliva de nya kraven i praktiken.

Målgrupp:
Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en förståelse för vad de nya standardkraven enligt ISO 9001:2015 innebär och hur förändringen eventuellt påverkar den egna verksamheten. För dig som är kvalitetsansvarig, kvalitetssamordnare, kvalitetschef eller internrevisor är kursen extra värdefull eftersom man med fördel snabbt blir insatt i och kan tillämpa kraven enligt nya utgåvan.

Ur kursens innehåll:

 • Bakgrunden till förändringarna
 • Fokus på riskbedömningar
 • Förebyggande åtgärder
 • Krav på tydliga handlingsplaner för att nå kvalitetsmål
 • Förtydligande av process begreppet
 • Ökade krav på ledningen

Kursledare: Charlotte Löfstedt. RSM&CO
Charlotte har arbetat i ca 25 år inom medicinsk teknik och som konsult med kvalitet, arbetsmiljö och programering/testing. Hon är både projektledare och utbildare med certifiering som både miljörevisor och specialist på ledningssystem.

Detta arrangemang anordnas i samarbete med:

umea-kommun                go-global           lycksele-kommun

skelleftea-kommun      region-vasterbotten-logga    storuman

Facebook