Ibland bedriver vi specifika projekt där vi satsar på något av våra fokusområden. För internationalisering driver vi för närvarande projektet Gå Globalt. Om du vill veta mer om något av våra projekt klicka på läs mer så får du se vilka projekt vi driver för närvarande.

Gå globalt

Syftet med projekt är att öka exportandelen hos företagen i länet. Projektet ska underlätta för företag att hitta nya marknader för sina produkter och tjänster. Det är viktigt att båda öka omfattningen av handel hos exporterande företag och antalet företag som tar sig ut på den internationella marknaden.

Projektet ska nå sitt syfte att öka exporten i länet genom att visa på framgångsfaktorer som till exempel de nya teknikerna erbjuder, det värde utlandsfödda har på de nya marknaderna och fördelen med mångfald på flera plan i processen.

Facebook