Bli medlem i Västerbottens Handelskammare

Som medlem har du tillgång till världens största och äldsta affärsnätverk med nära 50 miljoner medlemsföretag och 13 000 handelskamrar runt om i världen. Västerbottens Handelskammare har en stark regional förankring med våra drygt 250 medlemsföretag, vi företräder närmare 13 000 arbetstillfällen i länet.

Fördelar med medlemskapet

Ett medlemskap i Handelskammaren har många fördelar du får:

 • Ingå i ett stort nätverk regionalt, nationellt och internationellt
 • Rabatt på hela vårt utbud
 • Rabatt på avgifterna för legalisering av Handelsdokument
 • Förtur till utbildningar, seminarier och andra mötesplatser
 • Exportmagasinet Global Utsikt
 • Vara med och påverka i näringspolitiska frågor

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka

Varför ska du vara medlem?

 • För att Handelskammaren är näringslivets enade röst och driver frågor som är viktiga för de västerbottniska företagens konkurrenskraft. Vi är den enda näringslivsorganisationen som kan driva Västerbottenfrågor specifikt.
 • För att varje år får du tillgång till olika nätverksträffar runt om i Västerbotten. Här breddar du ditt nätverk och skaffar nya kundkontakter.
 • För att vi i alla möten vi arrangerar strävar efter att du ska göra nya affärer.
 • För att vi ökar din kompetens inom import- och exportfrågor genom kurser och företagsanpassade utbildningar.
 • För att du får rabatterat pris på många av de tjänster och arrangemang vi erbjuder.
 • För att du får vår tidning Global Utsikt.

Vad kostar ett medlemskap?

Kostnaden för att vara medlem beror på storleken på ditt företag. Du betalar en årlig medlemsavgift på 250 kronor till Västerbottens Handelskammarförening. Därutöver betalar du en serviceavgift till vårt servicebolag, som är avdragsgill.

 • Lägsta avgift: 2 200kr (<8 anställda)
 • Avgift per anställd: 285kr
 • Högsta avgiftsnivå: 66 000kr (>231 anställda)

Maila siv.forssen@handelskammaren.ac så kontaktar vi dig för medlemskap. Välkommen!

Facebook