När man exporterar varor från EU till vissa länder utanför EU kan varan vid importen till dessa länder bli helt eller delvis befriad från importtull. Villkoret är att varan är en s.k. ursprungsvara, vilket vid importtillfället kan bevisas med varucertifikat EUR.1.

Ett sådant ursprungsbevis upprättas på initiativ av exportören. Exportören ansvarar för att en vara som tas upp i ett varucertifikat EUR.1 uppfyller kraven för att få räknas som en ursprungsvara.

Ursprungsland enligt frihandelsavtalen

En förutsättning för att kunna ansöka om ett EUR.1 certifikat är att varorna har så kallat preferensberättigat ursprung. Det innebär att varorna har ursprung inom EU eller i mottagarlandet. Genom att kontrollera reglerna i de olika frihandelsavtalens bearbetningslistor kan du vara säker på att dina varor uppfyller villkoren. Reglerna är omfattande och kan vara ganska komplicerade att uppfylla, t ex att en övervägande del av exportvarans värde måste ha EU-ursprung eller att det bara är en viss typ av importerat material eller delar som får lov att användas.
Du hittar mer information om Frihandelsavtalen på Tullverkets hemsida, klicka här

Länderförteckning

I följande länder kan mottagaren få tullbefrielse eller tullnedsättning om du skickar med ett intyg om varans ursprung:

Albanien
Algeriet
Andorra (HS kap. 1-24)
Bosnien-Hercegovina
Cariforum (för närvarande finns avtal med följande 14 Cariforum-länder: Antigua och Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Dominikanska Republiken, Grenada, Guyana, Jamaica, S:t Kitts och Nevis, S:t Lucia, S:t Vincent och Grenadinerna, Surinam samt Trinidad och Tobago).
Ceuta och Melilla
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
Egypten
Elfenbenskusten
El Salvador
Färöarna
Fiji
Georgien
Guatemala
Honduras
Island
Israel
Jordanien
Kamerun
Libanon
Liechtenstein
Makedonien
Marocko
Mexico
Montenegro
Moldavien
Nicaragua
Norge
Ukraina
Panama
Papua Nya Guinea
Peru
Republiken Korea (Sydkorea)
Schweiz
Serbien
Sydafrika
Tunisien
Turkiet
Västbanken och Gaza
Östra och södra Afrika (ESA), för närvarande finns avtal med följande ESA-stater: Madagaskar, Mauritius, Seychellerna och Zimbabwe.

Facebook