En styrelse på 17 personer utgör den egentliga Handelskammaren. Styrelsen fastställer strategin för Västerbottens Handelskammare och avgör verksamhetens inriktning.

Läs mer och bekanta dig med ledamöter i Västerbottens Handelskammares  styrelser och utskott 2018

 

Facebook