ATA-carnet är en internationell tullhandling som gäller i ett 50-tal länder för att tillfälligt föra vissa varor över gränserna utan att tull och andra införselavgifter behöver deponeras. ATA-carnet behövs inte för resa till andra länder inom EU.

ATA-carneten kan användas för:
– yrkesutrustning
– varor för mässor och utställningar
– varuprover med handelsvärde

För att se vilka länder som är med i ATA konventionen och vilka av de tre områdena som de olika länderna accepterar se i bifogad fil: ATA-carnet länder 2018

Ansökan om ATA-carnet görs hos Handelskammaren i god tid före avresan. Kontakta oss på handelskammaren för frågor.

För att ansöka om ATA-carnet fyller ni i ansökan via ett dokument, ansökan finner ni här ATA-Carnet mall, sedan sparar ni ner den på er dator och skickar den med e-post till nina.svanstrom@handelskammaren.ac eller siv.forssen@handelskammaren.ac. För att ansökningsformuläret ska fungera som det ska måste ni svara ja på frågan om ni tillåter att makro används.

Skriv sedan ut ansökningsblanketten och skicka den underskriven med post till oss. Om ni vill ha hjälp eller har frågor kontakta oss.

 

Facebook