Västerbottens Handelskammare använder sedan länge C-Sign. Det är ett digitalt och webbaserat ansöknings- och signeringsförfarande för Certificate of Origin, EUR-1 certifikat samt övriga handelsdokument. Det innebär att själva ansökningsprocessen och signeringen av ansökan är digital, resten sköter vi här på Västerbottens Handelskammare. Vi utfärdar efter ansökan/signeringen fortfarande ett fysiskt dokument som hanteras som tidigare. Använder man sig av C-Sign, behöver ingen pappersansökan signeras innan Handelskammaren kan utfärda dokumenten. Med e-legitimation går det snabbt och enkelt att signera sin ansökan om handelsdokument via C-Sign.

Att ansöka om handelsdokument digitalt via tjänsten C-Sign (www.csign.se) är ett kostnadsfritt och säkert tillvägagångssätt. Kommerskollegium, myndighet som överser handelsdokument, har beslutat att CSign-förfarandet är säkert och förenligt med gällande svensk lagstiftning om elektroniska signaturer.

Viktigt att komma ihåg: Välj signerande part Västerbottens Handelskammare.

Så här kommer du igång med C-Sign

1. Skaffa en e-legitimation
Om du inte redan har en e-legitimation kan du enkelt få en via ditt företag eller din egen internetbank (exempelvis Mobilt Bank ID, Bank ID, Steria).

2. Registrera konto på C-Sign
www.csign.se klickar du på ”registrera konto”.
I nästa steg välj ”baskonto”, ett kostnadsfritt alternativ.

3. Skicka in fullmakt till C-Sign
Om du inte är firmatecknare behöver du fylla i en fullmakt som skrivs under av firmatecknaren eller bemyndigat ombud. Förslag på fullmaktsmall finns på www.csign.se klicka på ”Support” uppe i högra hörnet och välj ”Dokument”
Alternativt: http://www.csign.se/wp-content/uploads/2012/08/ChamberSign-Fullmakt.pdf

Fyll i uppgifter om fullmaktsinnehavare och bolag
Under ”Begränsningar, fullmakten gäller endast” klicka i ”Övriga begränsningar” och skriv förslagsvis ”Hantera Ansökan om Handelsdokument till Handelskammaren”
Fyll i giltighetstid, ort och datum
Skriv ut den ifyllda mallen, be firmatecknaren skriva under fullmakten
Faxa Fullmakten till C-Sign på +46 08-551 105 01 alternativt posta fullmakten till C-Sign på följande adress: ChamberSign Sverige AB, Sveavägen 49, 113 59 Stockholm

4. Skicka ansökningar om utfärdande av handelsdokument till Handelskammaren

När du loggat in på ditt konto på www.csign.se är det inte svårare att ansöka än att skicka ett vanligt mail med bifogade filer.

 • Logga in på www.csign.se
 • Klicka på ”Skapa ny dokumentsignering”
 • Sätt en lämplig rubrik i fältet ”Titel”
 • Skriv vad du önskar ha utfärdat i fältet ”Beskrivning”. Om det är Certificate of Origin ange om du önskar endast kopia. Om inget annat anges, utfärdar vi både original och kopia.
 • Bifoga dokument – lägg till de underlag/dokument som du vill ha utfärdade – ifyllda Word-mallar
 • Bifoga kopia på faktura
 • Klicka på ”Lägg till part”
 • I rutan ”Namn” fyller du i ”Västerbottens Handelskammare” och trycker på Enter då kommer mottagare ”Västerbottens Handelskammare” upp.
 • Klicka på ”lägg till part” och stäng rutan.
 • Dubbelkolla att du fyllt i dina önskemål samt bifogat filer – underlag till dokument du önskar ha utfärdat, kopia på faktura och valt ”Västerbottens Handelskammare” som signerande part.
 • Klicka på ”Signera och skicka”
Facebook