Vi samarbetar med olika utbildningsföretag för att optimera de behov som finns hos våra medlemsföretag. Tillsammans med dessa erbjuder vi ett flertal olika utbildningar och som medlem hos Västerbottens Handelskammare har du 10% rabatt på kursavgifterna. Nedan finner du en kortare presentation av våra samarbetspartners och även de utbildningar som är aktuella i dagsläget.

Kompetenslaget är en attraktiv och förtroendefull partner som stödjer verksamheter och företag inom HR och kompetensutveckling. Vi ökar organisationers konkurrenskraft, attraktionskraft och era möjligheter att fokusera
på kärnverksamheten. Med över 1000 utbildningsdagar årligen, flertalet rekryterings- och utvecklings-uppdrag på mer än 50 orter, gör vi allt för att tillsammans med våra konsulter tillgodose era behov i hela Sverige. Vi levererar öppna och skräddarsydda utbildningar, föreläsningar, coachning/mentorskap, konsult på plats och specialistrekryteringar.
Det ska vara enkelt för er att samarbeta med oss

Arbetsmiljö:
Vi stödjer våra kunder med allt inom arbetsmiljö, dvs:
– Att bygga upp systematiskt arbetssätt vad gäller Arbetsmiljö (SAM)
– Upprätthålla lägstanivå på chefer och skyddsombud vad gäller utbildning
– Analyserar arbetsmiljön i organisationen för att säkerställa att arbetsmiljölagen efterföljs.
– Alla typer av arbetsmiljöutbildningar inom både KRAV och tjänstemannainsatser
– Yrkeshygieniska mätningar

Projektledarutveckling:
Vi levererar och utvecklar hela projektprocessen till kunder.
– Projektöversyn – jobbar vi smart?
– Projektmetodik
– Projektledarskap
– Juridik
– Arbetssätt
– Projektekonomi
– Projektcoachning

Ledarskapsutveckling:
Vi genomför skräddarsydda kurser inom ledarskap, både grund och toppmanagement.
– Styrelseutbildningar
– Ledningsgruppsutveckling
– EMP – Executive Management Program för strategiska ledare
– AMP – Ability Management Program (för operativa ledare)
– GLP – Grundläggande Ledarprogram (för nya ledare)
– Ledaraspirantutbildningar (för potentiella ledare – ledarpool)
Affärsmannaskap, Kommunikation, Ekonomi, Juridik, IT, Krav, mm

Övriga tjänster inom HR-stöd är:
– 
Rekrytering av tjänstemän
– Bemanning av stödfunktioner, HR-resurs.
– Utbildningssamordning
– Vi bygger även interna Akademier i stora företag som underhåller verksamheten med fullvärdigt kursutbud mm.

Utbildningar Kompetenslaget

http://www.kompetenslaget.se/

 

Vår mission är att stärka norrländska företag och organisationer genom utbildning, affärsutveckling och mentorskap. Utbildningsverksamheten för de viktigaste utbildningarna och de bästa utbildarna närmare kunden. Vi arrangerar utbildningar som i de allra flesta fall leder till certifikat som krävs för en fortsatt vidareutveckling av kundens verksamhet.

Affärsutveckling kräver ett strukturerat arbetssätt när det gäller strategisk och taktisk planering. Succén blir ett faktum när organisationen drar åt samma håll och när tydlighet råder i all kommunikation. Vi hjälper er hela vägen.

Mentorskap kan omfatta såväl individer som mindre företag och bygger på hög närvaro och enkla kontakter när det gäller stöd och rådgivning.

www.aw3ab.se

 

 

Facebook