Trafikutskottet är ett viktigt utskott i Handelskammarens verksamhet. Infrastrukturfrågor är en av de viktigast enskilda frågorna för näringslivet i länet. En väl fungerade infrastruktur för både personer och gods är en grundförutsättning för våra frågor. Trafikutskottet arbetar aktivt för att arbeta både med såväl långsiktiga som dagsaktuella frågeställningar. Vi utgör också en remissinstans för bland annat trafikverket. Viktiga frågor som vi har på bordet just nu är: Norrbotniabanan, Kvarkenförbindelsen, flygskatten, kilometeravgiften för godstransporter, sänkt hastighet på drygt 20mil av våra länsvägar. BK4

Ledamöter i Trafikutskottet:
Lars Köhler, Ordförande, Consultor
Alexander Lindfors, Boliden AB
Carina Ahlfeldt, Åkeriföreningen Norr, Umeå
Johnny Holmgren, NCL Storumanterminalen
Jonas Eriksson,
 Norra Skogsägarna, Umeå
Lars Konradsson, DB Schenker, Umeå
Magnus Norlén,
 Boliden AB, Boliden
Margaretha Gustafsson, SCA Interforest Terminal, Holmsund
Mattias Königsson, Postnord, Umeå
Ola Hedestig, Hedestigs Frakt
Stefan Åström,
Swedavia, Umeå

 

Facebook