Vi är en fristående och politiskt obunden organisation som på uppdrag av våra medlemsföretag arbetar för ett starkare näringsliv i Västerbotten. Handelskammaren har tre fokusområden som är internationalisering, kompetensförsörjning och infrastruktur. Vi ska driva opinion och utveckling genom att inom området:

Infrastruktur: – aktivt arbeta med att förbättra förutsättningarna till en bättre infrastruktur. Vi ska ansvara för Trafikutskottet, och flygråden på länets fem flygplatser. Vi ska särskilt arbeta för Norbotniabanan, säkerställa goda flygförbindelser och att vi har rätt förutsättningar för godstransporter.

 

Facebook