Skeppningshandboken
I Skeppningshandboken på internet finner du dels uppgifter om allmänna exportregler som är fritt tillgängliga för alla, dels specifik landinformation om bestämmelser för export till ca 180 länder som är öppen för prenumeranter. Man kan prova på gratis i 30 dagar.

Importhandboken
Importhandboken vänder sig till dig som planerar att starta upp en importverksamhet, vill utveckla din import eller har allmänna frågor om import.

Frihandelsguiden
Denna guide handlar om de villkor som gäller för att en vara skall få de förmåner i handeln med nedanstående länder i enlighet med avtal mellan EU och dessa länder:
Albanien, Algeriet, Bosnien Hercegovina, Chile, Egypten, Färöarna, Island, Israel, Jordanien, Kroatien, Libanon, Liechtenstein, Makedonien, Marocko, Mexiko, Norge, Schweiz, Sydafrika, Tunisien, Turkiet och Västbanken/Gaza.

Även villkoren för frihandeln med Ceuta och Melilla framgår av guiden.

Tullverket
På Tullverkets hemsida kan du få reda på det mesta kring import och export.

Notarius publicus
Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Handelskammarens opartiska besiktnings-/värderingsmän
Behöver du få ditt bolag värderat? Eller söker du efter någon som kan ge en opartisk värdering av din bil? Då kan du vända dig till Handelskammarens besiktnings- och värderingsmän. Handelskammaren tar dock inget ansvar för utlåtanden som besiktnings-/värderingsmännen lämnar. Det är besiktnings-/värderingsmännen som ansvarar för innehållet gentemot uppdragsgivare och andra parter. Besiktnings-/värderingsmännen är inte anställda av handelskamrarna. För mer information, vänligen kontakta Mellansvenska Handelskammaren på 026-66 20 80.

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC) erbjuder tjänster inom kommersiell tvistlösning på nationell och global nivå. SCC erbjuder skiljeförfarande och medling till svenska och internationella företag som vill lösa sina tvister på annat sätt än genom ett domstolsförfarande. Anledningarna till varför avtalsparter väljer en annan tvistlösningsmetod än domstolsförfarandet kan vara många och olika från fall till fall.

 

Facebook