Checkpoint Young är ett nätverk som utvecklar nästa generations ledare och ger dem tillgång till ett brett och dynamiskt nätverk. Därmed står de – och regionen som helhet – bättre rustade för en framtid i förändring.

I Västerbotten startade nätverket Checkpoint Young i juni 2014 och är ett nätverk för morgondagens ledare, ett nätverk med ledarskap och mänskliga möten som den röda tråden. Ett effektivt koncept där morgondagens ledare får träffas och etablera nya kontakter och samtidigt höja sin egen kompetens inom området ledarskap.

 

Deltagarna i nätverket får:
– Vara delaktiga i ett ungt, jämställt och effektivt nätverk
– Kompetensförstärkning inom området ledarskap med fokus på retorik, förhandlingsteknik, kommunikationsteknik, konflikthantering, jämställdhet med mera
– Möjligheten att skapa affärskontakter med likasinnade människor

Nätverket Checkpoint Young finns nu representerat på flera ställen i Västerbotten.

Umeå / Örnsköldsvik – kontakta Siv Forssén

Skellefteå / Norsjö / Lycksele – kontakta Siv Forssén

Facebook