Västerbottens Handelskammare och Landstinget i Västerbotten är de två stiftarna av AC-Utveckling. Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att äga aktierna i AC-Invest AB och genom detta bolag främja näringslivets utveckling i Västerbottens län.

AC-Invest AB äger idag 50% av aktierna i Investment bolaget Ackra Invest AB. För mer information om Ackra se deras hemsida www.ackrainvest.se

 

Facebook