Ett nytt ämne i skolan
Arbetsmarknadskunskap är en satsning för elever mellan 10-19 år och deras föräldrar. Den görs i samarbete mellan offentliga och privata arbetsgivare som går samman för att berätta om framtidens jobb i olika branscher. Vi vill skapa större möjligheter i arbetslivet. Vi visar vägen till jobben du inte visste fanns och vad som krävs för att få dem.

Målen med konceptet Arbetsmarknadskunskap är:

·       Att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv

·       Att fler ungdomar får förstärkt studielust tidigt

·       Att skapa en tidigare och tydligare matchning, där ungdomar väljer utbildningar som på sikt leder till arbete

·       Att stärka arbetsgivarnas förutsättningar att få sina kompetensbehov tillfredsställda

·       Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar gällande utbildning och arbete

·       Att höja kunskapen om arbetsmarknaden hos ungdomar, vilket ökar deras möjligheter att välja vägar som leder till arbete

·       Att beskriva och tydliggöra för ungdomar hur arbetsgivarnas framtida kompetensbehov, samt hur vägen mot arbete, ser ut

Initiativet till satsningen har kommit från näringslivschefen Peter Juneblad på Umeå Kommun. Västerbottens Handelskammare är projektägare. Näringslivsorganisationerna Företagarna och Västerbottens Handelskammare stöttar projektet till fullo, kompetensförsörjning är den enskilt största utmaningen för regionens arbetsgivare. Därför är detta projekt viktigt, att det dessutom finns dokumenterade positiva effekter av att genomföra projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan gör att vi ska genomföra detta projekt. Men viktigast av allt är att detta är en arbetsgivarsatsning och att det finns en bred förankring hos regionens arbetsgivare både offentliga och privata. Målet är att den privata medfinansieringen ska vara ca 10% av den totala projektbudgeten. Resterande kommer från kommunerna, landstinget och Region Västerbotten.

Vill du veta mer ta kontakt med Miranda Larsson eller Mattias Wahlberg

Facebook