23 augusti Skellefteå

Årets tema är ”Organisatorisk och social arbetsmiljö” och syftet med dagen är att uppmärksamma regionala entreprenörer om de nya föreskrifterna som är viktiga både för det egna företaget och när de utför arbeten åt uppdragsgivare som ställer allt högre krav på en hållbar arbetsmiljö.

Plats: Folkparken Skellefteå
Tid: 8.30 – 16.30
Pris: 995 kr (medlemmar i Handelskammaren betalar 795 kr)
Anmälan: Anmäl dig här

Saxat ur programmet:

Moderator

Mikael Rehnberg
Mikael Rehnberg
En lämpligare moderator är nog svår att finna.
Mikael som är arbetsmiljöutvecklare och humanbiolog driver idag eget företag, Bättre Arbetsmiljö AB. Han både föreläser, utbildar och processtödjer inom arbetsmiljö, ofta på temat hållbart arbetsliv och han har även varit projektledare för Friskare arbetsplatser.

Malin Mattsson
Malin Mattson MTO Säkerhet
Malin är Fil dr Psykologi och har specialiserat
sig på området– Människa-Teknik-Organisation?Hon är konsult med beteendemässiga och
organisatoriska aspekter på säkerhet som
specialområden.

Tommy Eriksson
Tommy är certifierad Arbetsmiljöingenjör med lång erfarenhet av arbetsmiljöarbete i allt från tung industri till kontorsmiljö. Han brinner för att se helheten i arbetsmiljön med människan, tekniken och organisationen i samspel.

Åsa Sjöström Ross Arbetsmiljöverket
Människor ska inte behöva bli sjuka på grund av ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Åsa kommer att beskriva betydelsen av de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som började att gälla i mars 2016.

Robert Lundström
Robert Lundström

Robert har mångårig erfarenhet av arbete med organisations och individutveckling på både strategisk övergripande organisationsnivå såväl som grupp och individnivå. Han har specialiserat sig på stresshantering och organisationsutveckling.

Aptum logga        Boliden logga              Skekraft logga         VHK logga

Facebook