IndienKina
Seminarium 25 augusti i Skellefteå och Umeå

Välkommen till ett seminarium kring tillväxtmöjligheter på Asiens två största och snabbast växande marknader.

Seminariet tar fasta på det ekonomiska läget i Kina och Indien. Industrisektorer som bedöms särskilt intressanta kommer att lyftas fram, exempelvis ICT, medicinteknik, industriell utrustning och miljöteknik. Business Sweden har intervjuat 30 framgångsrika småbolag och deras lärdomar i Kina och Indien presenteras på seminariet. Baserat på konkreta exempel från bolag som lyckats väl på dessa marknader, informerar vi om framgångsfaktorer för marknadsetablering. Nyckelfaktorer som framhävs är vikten av innovation, anpassning av produkterbjudande, lokal närvaro, valet av partner och uthållighet. Likheter och skillnader mellan länderna kommer att belysas gällande det ekonomiska läget, intressanta industrisektorer och specifika framgångsfaktorer för ditt företag. Seminariet kommer innehålla presentationer från Business Sweden i Indien och Kina men också lämna utrymme för interaktion och frågor. Företagare med erfarenhet att göra affärer i Kina och Indien kommer att finnas på plats för att dela med sig av sina erfarenheter.
Varmt välkommen!

ANMÄL DIG HÄR

TID OCH PLATS
SKELLEFTEÅ
Tid: kl 07:30-09:00
Plats: Skellefteå Stadshotell Kostnad: 60 kr inkl. frukost

UMEÅ
Tid: kl 11.30-13.00
Plats: Elite Hotel Mimer
Kostnad: 80 kr inkl. lunch

KONTAKT:
Katharina Saalo
Business Sweden
T: 070-3719582
E: Katharina.Saalo@business-sweden.se

EU logga             Almi logga          Business Sweden logga

VHK logga             Region Västerbotten logga

Facebook