Internationella Handelskammaren, International Chamber of Commerce, ICC, med säte i Paris, är näringslivets världsorganisation, som representerar företag ur alla branscher och av alla storlekar.

ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och för en dialog med andra internationella organ såsom Världshandelsorganisationen (WTO), Internationella teleunionen (ITU) och Världstullorganisationen (WCO).

Organisationens huvudkontor med det internationella sekretariatet och skiljedomstolen ligger sedan starten 1919 i Paris. Adressen är 38, Cours Albert 1er. I huvudkontorets lokaler äger de flesta av möten i ICC:s olika Commissions och Task Forces rum. Här finns förutom ICC:s ledning och personal även ICC International Court of Arbitration.

ICC:s huvudsyften:

  • Främja ekonomisk frihet, fri handel och fri konkurrens
  • Verka för harmonisering och förenkling av regler och rutiner i internationella handel
  • Självreglering genom uppförandekoder som sätter etiska standarder
  • Lösa kommersiella tvister genom medling och skiljedom

Västerbottens Handelskammare är medlem i ICC via Stockholms Handelskammare.

 

Facebook