Handelskammare är en näringslivsorganisation som sammansluter alla företag, oberoende av bransch.

Handelskammare har funnits sedan 1599, när den första bildades i Marseille. Sveriges första handelskammare bildades i Stockholm 1902. Handelskammare är regionala och oberoende organisationer som verkar för ett bättre företagsklimat och för ökade handelsrelationer, infrastrukturfrågor och vissa frågor om besiktningar och handelsbruk. I Västerbotten bildades Handelskammaren så sent som 1974, dessförinnan var vi en del av Norrbottens Handelskammare.

Handelskammare är i de flesta länder offentligrättsliga subjekt, med obligatoriskt medlemskap för företagen i handelskammarens distrikt. I USA, Storbritannien och i de nordiska länderna är dock handelskammare helt privata och har frivilligt medlemskap. I Sverige är ungefär 10 000 företag medlemmar i en av landets elva handelskammare.

Den viktigaste skillnaden mellan en handelskammare och näringslivsorganisationer är rollen som oberoende tredje part vid exempelvis värderingar och utfärdandet av vissa exportintyg samt den starka regionala rollen. Andra organisationer har regionkontor, men styrs centralt. Handelskamrar är regionala och verkar för regionen. Dessutom är handelskamrar helt privata, och finansieras inte av statliga medel – därmed kan handelskamrarna vara politiskt oberoende.

Källa: Wikipedia

Facebook