Om ICC

Internationella Handelskammaren, International Chamber of Commerce, ICC, med säte i Paris, är näringslivets världsorganisation, som representerar företag ur alla branscher och av alla storlekar. ICC har högsta konsultativa status hos FN sedan 1946 och för en dialog...

Om Handelskammaren

Handelskammare är en näringslivsorganisation som sammansluter alla företag, oberoende av bransch. Handelskammare har funnits sedan 1599, när den första bildades i Marseille. Sveriges första handelskammare bildades i Stockholm 1902. Handelskammare är regionala och...